OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky internetového obchodu https://maxamobuv.cz/

I. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.maxamobuv.cz, provozovaném společností nadměrná obuv s.r.o., sídlem Brno – Trnitá, Křenová 290/8, PSČ 602 00, IČ 28315065, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 60750 (dále též jen „společnost nadměrná obuv“). Společnost nadměrná obuv s.r.o. lze v případě potřeby kontaktovat telefonicky za základní sazbu hovorného na čísle 775 719 017, nebo prostřednictvím e-mailové adresy info@maxamobuv.cz.

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je vlastník a provozovatel internetových stránek www.maxamobuv.cz, tedy společnost nadměrná obuv s.r.o., a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí se zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále též jen „občanský zákoník). Je-li smluvní stranou kupující-spotřebitel, řídí se vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené kromě obecných ustanovení občanského zákoníku o koupi též ustanoveními o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění.

Při nákupu v internetovém obchodě www.maxamobuv.cz jsou uzavírány pouze smlouvy s jednorázovým plněním (dodání zboží, poskytnutí jednorázové služby), a tudíž nedochází k uzavírání smluv na dobu určitou či neurčitou.

Při nákupu v internetovém obchodě www.maxamobuv.cz jsou uzavírány pouze smlouvy v českém jazyce, k uzavření smlouvy v jiných jazycích lze užít prostředky individuální komunikace (např. e-mail).

Náklady na použití prostředků umožňujících uzavření smlouvy bez současné fyzické přítomnosti stran nese kupující.

II. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva, kterou se spotřebitelem uzavírá podnikatel, a závazky z ní vzniklé.

Prodávající – při nákupu v internetovém obchodě www.maxamobuv.cz je prodávajícím společnost nadměrná obuv s.r.o. Prodávající je podnikatelem, tedy osobou samostatně vykonávající na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Prodávající v internetovém obchodě uzavírá smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti.

Kupující – každý člověk či právnická osoba, která s prodávajícím uzavírá smlouvy v internetovém obchodě www.maxamobuv.cz nebo s ním jinak jedná.

Kupující-spotřebitel – každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem (prodávajícím) nebo s ním jinak jedná.

Kupující-podnikatel – je podnikatelem, který uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání. V případě, že kupující vyplní v objednávce identifikační číslo či jiný údaj o jeho podnikatelské činnosti, bude považován za kupujícího-podnikatele.

Kupující-nepodnikatel – je pro účely smluv uzavíraných v internetovém obchodě www.maxamobuv.cz osobou, která není podnikatelem, nebo osobou, která podnikatelem sice je, avšak při uzavírání smlouvy v internetovém obchodě www.maxamobuv.cz je z okolností zřejmé, že se koupě netýká podnikatelské činnosti podnikatele. Kupujícím- nepodnikatelem je i kupující-spotřebitel.

III. Uzavření smlouvy

Kupující si v rámci nabídky zboží na webových stránkách www.maxamobuv.cz, tedy v internetovém obchodě prodávajícího, vybere požadované zboží a klikne na ně, čímž se mu zobrazí informace o zboží. Následně zvolí množství zboží ve vybrané velikosti, počtu kusů a klikne na tlačítko „přidat do košíku“. Zboží tím vloží nezávazně do košíku, z kterého ho může kdykoli vyjmout aniž by za něj zaplatil. Po dokončení výběru zboží kupující v horní části webových stránek posléze klikne na tlačítko „nákupní košík“ a následně má možnost odstranit některé či všechny položky z košíku. Vedle výpisu zboží je uvedena celková cena za zboží. V dolní části je uvedena možnost uplatnění slevového kupónu. Dále zákazník vyplní doručovací adresu a zvolí způsob dopravy a platby. Po dokončení těchto úprav kupující klikne na tlačítko „Odeslat objednávku zavazující k platbě.“ Kupující má možnost objednat zboží jako registrovaný zákazník nebo bez registrace. Zákazník je povinen vyplnit všechny informace. Kupující, který se registruje nebo který objednává zboží bez registrace, vyplní způsob dodání uvedením doručovací adresy. Kupující si zvolí způsob dopravy a to buď zaslání přes Českou poštu či DPD, nebo osobním vyzvednutím na prodejně. Kupující zvolí platební metodu dobírkou nebo online platební kartou při zvolení zaslání přes Českou poštu. Při výběru osobního předání se platba provede při osobním předání. Následuje souhrn objednávky, kdy má kupující poslední možnost zkontrolovat uvedené údaje a objednané zboží. Pro objednání klepne na tlačítko „Dokončit objednávku

Prodávající nezaručuje, že objednané zboží je v okamžiku objednání dostupné. Každý zákazník bude informován informačním kanálem (email, sms, telefon), který si zvolí v objednávce, o potvrzení objednávky a termínu dodávky objednaného zboží. Prodávající je povinen doručit zboží do 30 dnů od objednání.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku zavazující k platbě“ je vytvořena objednávka kupujícího, která je závaznou nabídkou na uzavření smlouvy a vyjadřuje úmysl kupujícího uzavřít smlouvu.

Prodávající potvrdí kupujícímu neprodleně přijetí objednávky, toto potvrzení však ještě není závazným souhlasem prodávajícího. Součástí tohoto potvrzení je kupujícím odsouhlasené znění obchodních podmínek, reklamačního řádu, reklamační formulář a formulář pro odstoupení od smlouvy v textové podobě ve formátu .pdf a souhrn údajů uvedených v objednávce. Samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s jeho návrhem (objednávkou), přičemž údaje uvedené v objednávce se stávají součástí smlouvy.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání své objednávky. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo ze zákonných důvodů. Kupující má možnost zrušit objednávku do okamžiku potvrzení objednávky.

Kupující může objednávky stornovat telefonicky na tel. na čísle 775 719 017, nebo prostřednictvím e-mailové adresy info@maxamobuv.cz, a to před tím, než je objednávka vyexpedována v našem skladu a je o tom informován.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické, a jsou přístupné pouze kupujícímu, nikoliv však třetím stranám, nebude-li dohodnuto jinak.

IV. Předmět závazků stran

Prodávající se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě a umožnit mu nabýt k němu vlastnické právo. Kupující se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu. Kupující se zavazuje, že do registrace, objednávek a při ostatní komunikaci s provozovatelem internetového obchodu vyplní údaje identifikující jeho osobu správně a pravdivě.

Předmětem koupě podle uzavřené kupní smlouvy je zboží specifikované co do názvu, množství, velikosti, barvy a ceny v objednávce kupujícího.

V. Dodací podmínky

Zboží a služby lze dodat pouze v rámci České republiky. Není-li uvedeno jinak, prodávající nezaručuje, že objednané zboží je v okamžiku objednání dostupné. Každý zákazník bude informován informačním kanálem (email, sms, telefon), který si zvolí v objednávce, o potvrzení objednávky a termínu dodávky objednaného zboží. Objednané zboží bude zasláno na dobírku prostřednictvím české pošty na jméno a adresu objednatele v rámci České Republiky. Objednávka bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 dnů. Zásilka bude obsahovat objednané zboží, návod k použití, v němž jsou uvedeny vlastnosti výrobku a nákupní doklad. V případě způsobu platby bezhotovostním převodem je zboží odesláno až po připsání celé částky na bankovní účet prodávajícího.

Závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží je splněn řádným doručením zboží v místě dodání zboží. Místem dodání zboží je místo označené kupujícím v objednávkovém formuláři, typicky jeho bydliště nebo sídlo. Místo osobního převzetí je na adrese: nadměrná obuv s.r.o., sídlem Brno – Trnitá, Křenová 290/8, PSČ 602 00. Za doručení zboží kupujícímu lze považovat převzetí zboží kupujícím nebo jinou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání (oprávněná osoba). Předání nebo převzetí zboží musí kupující nebo oprávněná osoba písemně potvrdit předávající osobě (pracovník České pošty, s.p. či zásilkové služby).

Kupující má možnost volby mezi následujícími způsoby dodání zboží, a to za níže uvedené ceny:

Česká pošta, s.p. – cena dopravy včetně balného : 100,- Kč vč. DPH, možné způsoby platby: dobírka 20,- a platba bankovním převodem 0,-. Dodání balíku je do 5 pracovních dnů. V případě nezastižení Vám pošta zanechá oznámení o uložení zásilky na poště. Úložní doba na poště je 7 dní.

GEIS  – cena dopravy včetně balného : 85,- Kč vč. DPH, možné způsoby platby: dobírka 20,- a platba bankovním převodem 0,-. Dodání balíku je do 5 pracovních dnů. 

Osobní odběr: 0,- Kč

v nadměrná obuv s.r.o., sídlem Brno – Trnitá, Křenová 290/8, PSČ 602 00

možné způsoby platby: hotově na prodejně při převzetí zboží

Náklady na dodání zboží jsou uvedeny vč. DPH. Za správnost adresy pro dodání zboží odpovídá kupující. Případná úhrada nákladů na dopravu ze strany kupujícího je splatná společně se sjednanou kupní cenou. Zásilky, které jsou prodávajícímu vráceny jako nevyzvednuté či nedoručené, zasílá prodávající znovu pouze na vyžádání kupujícího, a to na náklady kupujícího. Pokud kupující nepřevezme zboží při dodání či v dohodnuté lhůtě, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění ve výši 0,1 % z ceny zboží denně, minimálně však 10,- Kč/den. Prodávající má v případě porušení povinnosti kupujícího převzít zboží při dodání či v dohodnuté lhůtě rovněž právo na náhradu škody, a to ve výši nákladů vynaložených prodávajícím na marnou dopravu zboží na místo dodání a následně zpět prodávajícímu.

VI. Platební podmínky

Kupující má možnost volby mezi následujícími způsoby platby za zboží či služby:

Dobírka – platba při převzetí zboží mimo provozovnu prodávajícího, poplatek za tento způsob platby činí 20,- Kč vč. DPH, kdy tato částka je připočtena k ceně zboží.

On-line platební kartou – platba předem; náklady za tento způsob platby hradí kupující dle podmínek smluvního vztahu mezi kupujícím a poskytovatelem platební služby.

Hotově při převzetí v provozovně prodávajícího – bez poplatku

Platební kartou při převzetí v provozovně prodávajícího-náklady na tento způsob platby hradí kupující dle podmínek smluvního vztahu mezi kupujícím a poskytovatelem platební služby

V případě platby v hotovosti, platební kartou při převzetí zboží v provozovně prodávajícího či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího, což je zároveň podmínkou pro odeslání zboží kupujícímu.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

VII. Ceny a platnost nabídky

Ceny jsou platné v době odeslání elektronické objednávky kupujícím a jsou konečné, obsahují tedy DPH, popř. všechny další daně, cla a poplatky. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Slevy zboží v akci, akční nabídky a případné osobní slevy nelze kombinovat a sčítat.

Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání zboží kupujícímu, a tedy i převodu vlastnického práva ke zboží na kupujícího.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením, placením a dodáním zboží ve smluvené výši.

VIII. Odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem v internetovém obchodě www.maxamobuv.cz

Kupující-spotřebitel je oprávněn odstoupit od smluv uzavřených v internetovém obchodě www.maxamobuv.cz bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.

Pokud Vám objednané zboží z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, můžete jej během 14-ti dnů po převzetí nenošené (z hygienických důvodů) vrátit na adresu prodejce centrály firmy nadměrná obuv s.r.o., sídlem Brno – Trnitá, Křenová 290/8, PSČ 602 00. Zboží zašlete spolu s dokladem o koupi zpět na naši adresu. Vrácení zboží je možné pouze v původním stavu a bez známek užíváníPeníze Vám obratem vrátíme, proto pro urychlení vrácení kupní částky prosíme zašlete s obuví číslo Vašeho bankovního účtu, nebo adresu se jménem, na které bude částka v hotovosti zaslána zpět. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží před odesláním zpět pojistit.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit zejména od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (zboží vyrobené na zakázku) a od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Kupující-spotřebitel musí projevit vůli odstoupit od smlouvy formou jednoznačného prohlášení vůči prodávajícímu (např. formou dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu společnosti nadměrná obuv s.r.o., sídlem Brno – Trnitá, Křenová 290/8, PSČ 602 00 nebo elektronicky na adresu info@maxamobuv.cz. Kupující-spotřebitel může použít formulář pro odstoupení od smlouvy dostupný z www.maxamobuv.cz, není to však jeho povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud kupující-spotřebitel odstoupí smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl prodávající informováni o rozhodnutí kupujícího-spotřebitele odstoupit od smlouvy, všechny platby, které od kupujícího-spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím-spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který kupující-spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud není výslovně určeno kupujícím-spotřebitelem jinak. V případě, že kupující-spotřebitel použil způsob platby dobírkou, budou kupujícímu-spotřebiteli s ohledem na povahu věci vráceny veškeré zaplacené částky poštovní poukázkou na dodací adresu, pokud spotřebitel nesdělí prodávajícímu číslo účtu za účelem vrácení platby a nepožádá jej o vrácení tímto způsobem v textové podobě. V žádném případě tím kupujícímu-spotřebiteli nevzniknou další náklady. S vrácením platby je prodávající oprávněn počkat do té doby, než vrácené zboží obdrží od kupujícího-spotřebitele nebo než kupující-spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

Kupující-spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy oznámí, že odstupuje od smlouvy, zaslat zboží zpět nebo je předat na adrese Brno – Trnitá, Křenová 290/8, PSČ 602 00. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud kupující-spotřebitel odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující přímé náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. V případě, že kupující nevrátí zboží, prodávající nemá povinnost vracet žádné platby, které od kupujícího obdržel.

Kupující-spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se se zbožím. Nárok na úhradu škody (opotřebení zboží) vzniklé na zboží jeho užíváním, je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem vrátí po vrácení zboží prodávající kupujícímu všechny platby, které od kupujícího-spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím-spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob dodání nabízený prodávajícím).

Formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný na webových stránkách, a to z odkazu: www.maxamobuv.cz/odstoupeni-od-smlouvy. Pokud kupující-spotřebitel využije pro odstoupení od smlouvy uvedený formulář, potvrdí prodávající kupujícímu-spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. Bez zbytečného odkladu o tom vyrozumí kupujícího. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu všechny platby, které od kupujícího-spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

IX. Záruka a reklamace

V případě kupujícího-podnikatele poskytuje prodávající ve smyslu § 2113 občanského zákoníku na dodávané zboží záruku za jakost, přičemž záruční doba činí 6 měsíců od převzetí. Práva kupujícího-podnikatele z vadného plnění dále zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího-podnikatele, byť se projeví až později. Právo kupujícího-podnikatele založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost tímto nejsou dotčeny. Způsob a podmínky uplatnění shora uvedených vad včetně nároků vyplývajících ze záruky za jakost v případě kupujícího-podnikatele upravují zejména ustanovení § 2099 – § 2117 občanského zákoníku.

Kupující-nepodnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Rozsah, způsob a podmínky uplatnění nároků vyplývajících z vadného plnění a ze záruky za jakost (dále též jen „reklamace“) v případě kupujícího-nepodnikatele upravují zejména ustanovení § 2113 – § 2117 a § 2161 – § 2174b občanského zákoníku a reklamační řád dostupný na http://www.maxam.cx/obsah/reklamacni-rad v případě, že ani zmíněná ustanovení občanského zákoníku, ani reklamační řád určitou záležitost neupravují, použijí se zejména obecná ustanovení o právech z vadného plnění obsažená v § 2099 – § 2117 občanského zákoníku.

V případě prodeje zboží spotřebiteli musí prodávající vydat kupujícímu nejpozději při převzetí věci potvrzení o záruce za jakost (záruční list) v textové podobě. Záruční list musí být sepsán jasným a srozumitelným jazykem a musí obsahovat údaj, že má kupující ze zákona právo z vadného plnění vůči prodávajícímu na bezplatnou nápravu a že toto právo není zárukou za jakost dotčeno, a označení věci, na niž se záruka vztahuje, obsah záruky, jméno a bydliště nebo sídlo poskytovatele záruky, postup k uplatnění práv ze záruky a podmínky záruky. I pokud tyto povinnosti prodávající nesplní, tak tím není platnost záruky dotčena. Funkci záručního listu plní i daňový doklad (faktura).

Je-li prodávajícím poskytnuta smluvní záruka za jakost zboží (může být učiněno i prohlášením v reklamě odstupné nejpozději v okamžiku uzavření kupní smlouvy). Je-li obsah záruky obsažený v jiném prohlášení o záruce a pro spotřebitele je méně příznivý než obsah záruky učiněné v reklamě, má přednost obsah uvedený v reklamě, ledaže byl před uzavřením kupní smlouvy dodatečně upraven stejným nebo srovnatelným způsobem, jakým byla reklama učiněna.

Účinky poskytnutí záruky za jakost má vůči kupujícímu i uvedení záruční doby či doby, po kterou lze věc použít, na prodávané věci, jejím obalu nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy.

Z vad darů poskytovaných kupujícímu bez jakéhokoliv protiplnění nelze uplatňovat jakákoliv práva z vadného plnění.

Pokud kupující z jakéhokoliv důvodu obdrží jiné než objednané zboží, zašle kupující zboží zpět prodávajícímu, nejlépe v původním obalu a alespoň kopií dodacího listu, a uvede důvod vrácení zboží. Prodávající následně zašle kupujícímu správné zboží dle objednávky. Zaslání nesprávného zboží zpět prodávajícímu a zaslání správného zboží kupujícímu je hrazeno prodávajícím. Dodání jiného než objednaného zboží se považuje za vadné plnění.

Kupující je při zasílání zboží zpět prodávajícímu z jakéhokoliv důvodu povinen zvolit vhodný obal zásilky a zásilku řádně zabalit tak, aby nedošlo k poškození zasílaného zboží.

Reklamaci lze uplatnit na adrese nadměrná obuv s.r.o., sídlem Brno – Trnitá, Křenová 290/8, PSČ 602 00 u pracovníka oprávněného k přijímání reklamací po celou otevírací dobu, a to pokud možno současně s předáním vadného zboží prodávajícímu, nebo odesláním zboží na shora uvedenou adresu společně s popisem vady.

Prodávající neodpovídá za vady, které jsou způsobeny nešetrným zacházením se zbožím nebo mechanickým poškozením zboží ze strany kupujícího, za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo přirozených změn materiálu či barvy výrobku. Součástí zasílaného zboží je návod k užití, včetně uvedení vlastností výrobku. Pokud vada výrobku vznikne chybným užíváním, nevztahuje se na tyto vady záruka za jakost.

Rozsah, způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost v případě kupujícího-nepodnikatele blíže upravuje reklamační řád prodávajícího dostupný na www.maxam.cx, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

IX. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v účinném znění a Nařízením (EU) 2016/679 (Nařízení GDPR).

Prodávající informuje kupujícího, že za účelem naplnění kupní smlouvy a povinností vyplývajících z daňových předpisů a dalších zákonných povinností bude zpracovávat osobní údaje kupujícího pouze po nezbytně dlouhou dobu, a to zejména: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely na dobu neurčitou, bude prodávající uchovávat osobní údaje, a to jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo za účelem zasílání marketingových sdělení.

Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů cookies pro účely marketingu, bude prodávající uchovávat osobní údaje, a to IP adresa a údaje o chování kupující v síti internetu za účelem optimalizace reklamních sdělení. Bližší informace jsou uvedeny v souhlasu s povolením cookies na webové stránce prodávajícího.

Prodávající informuje kupujícího, že může prodávajícího (resp. Správce osobních údajů) požádat o opravu osobních údajů a jejich doplnění, omezení zpracování osobních a vymazání osobních údajů. Dále má též kupující právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost osobních údajů. V případě, že kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů na základě dobrovolného souhlasu za účelem zasílání marketingových sdělení a zpracováním osobních údajů cookies, má kupující právo odvolat kdykoli tento svůj souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování daného osobního údaje založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Prodávající informuje, že osobní údaje bez souhlasu kupujícího předává zejména za účelem plnění smlouvy spedičním partnerům dopravující zboží a orgánům státu na základě zákonné povinnosti či rozhodnutí státního orgánu.

Kupující je oprávněn se dotázat jak a kdy bylo s jeho osobními údaji nakládáno.

Prodávající informuje kupujícího, že dozorovým orgánem, pokud se týká nakládání s osobními údaji je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz. V případě, že je kupující přesvědčen o poškození jeho práv v souvislosti porušením právních předpisů upravujících nakládání s osobními údaji, může podat stížnost dozorovému orgánu.

Prodávající, obchodní společnost nadměrná obuv s.r.o., Brno – Trnitá, Křenová 290/8, PSČ 602 00, IČ 28315065, je správce osobních údajů, kontaktní údaje

  • Korespondenční adresa nadměrná obuv s.r.o., Brno – Trnitá, Křenová 290/8, PSČ 602 00
  • Emailová adresa info@maxamobuv.cz
  • Za správce osobních údajů jedná ve věci zpracování osobních údajů zástupce Jiřina Protivínská, jednatel

 

X. Mimosoudní řešení sporů, orgán dozoru a kodex chování

Stížnosti kupujícího-spotřebitele týkající se vztahů mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem lze adresovat na Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, Mečová 5, Brno, PSČ 602 00. Kupující má právo na mimosoudní řešení sporu z této kupní smlouvy dle ustanovení § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb. (zákon o ochraně spotřebitele) o čemž informuje dle ustanovení §14 zákona o ochraně spotřebitele. Příslušným subjektem je Česká obchodní inspekce, která zveřejňuje informace o mimosoudním řešení sporu na internetových stránkách www.coi.cz.

Pro podnikatele je závazný kodex chování organizace Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, dostupný na webové stránce www.asociace-sos.cz.

XI. ukládání cookies

XII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky včetně reklamačního řádu jsou platné a účinné ve znění uvedeném v internetových stránkách prodávajícího www.maxamobuv.cz v den odeslání elektronické nabídky smlouvy kupujícím. Smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím se po celou dobu svého trvání řídí verzí obchodních podmínek a reklamačního řádu účinnou v době uzavření smlouvy. Tyto obchodní podmínky včetně reklamačního řádu nabývají účinnosti dne 06.012023.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Nákupní košík
Přejít nahoru